INTERNACJONALIZACJA SYSTEMU AGRICONETWORK

Producent oprogramowania AgricoNetwork realizuje projekt pod nazwą Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji w firmie SYSTEMY INFORMATYCZNE SET(H) Sp. z o.o.

Projekt jest realizowany i dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cel projektu:
Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji produktów firmy Seth na nowe rynki zbytu (Rosja, Ukraina).

Nr projektu POPW.01.02.00-18-0043/19-00

Dofinansowanie projektu z UE: 569 840,00 PLN